Feladatok

Október és november folyamán hetenként e-mailben kapjátok az elméleti feladatok kérdéseit, összesen öt fordulóban. A kérdések megválaszolása idén sem lesz könnyű feladat, de cserébe szakértőkké válhattok a magyar erdők elmúlt 100 évének történetében. A videó elkészítésével pedig magatok is tevékenyen hozzájárulhattok a magyar erdőterület növeléséhez, és ezáltal a saját örökségeteket képező természeti értékek gyarapításához.

 

1. Elméleti forduló kérdései

Beküldési határidő: 2018. október 23. (kedd) 17:00-ig

 1. A következő állítások közül mi hangzik el a filmben (csak egy állítás, a helyes megoldást húzzátok alá):

a. Mai erdeink jó részét emberek alkották, telepítették

b. Mai erdeink jó részét a természet hozta létre

c. Mai erdeink jó része természetes erdőfelújítással gondozott

 1. A következő állítások közül mi hangzik el a filmben (csak egy állítás, a helyes megoldást húzzátok alá):

a. A természetet és a civilizációt el kell választani egymástól a természeti értékek megóvása érdekében

b. A természet és a civilizáció nem elválasztható egymástól, életünk csak a kettő együttműködésében maradhat fenn

c. A természet és a civilizáció kapcsolata kutya-macska barátság, kibékíthetetlenek egymással

 1. Folytasd a felsorolást a film alapján, jelöld be azokat, amelyek elhangzanak a filmben. (Több válasz is lehetséges, a helyes válaszokat húzzátok alá.) Erdeink sokat tesznek értünk:

a. Segítenek a klímaváltozás elleni küzdelemben

b. Védik termőföldjeinket

c. Szerepük van az árvizek elleni védekezésben

d. Képesek megfékezni az elsivatagosodást

e. Növény és állatfajok sokasága számára nyújtanak élőhelyet

f. Sokaknak adnak munkát és megélhetést

g. Segítik élhetővé tenni a nagyvárosokat

 1. Mi derült ki egy 2017-es országos közvélemény kutatásból? (Egy helyes válasz, a helyes megoldást húzzátok alá)

a. A legtöbben azt gondolják, hogy a városok körülötti erdők egyre rosszabb állapotúak

b. A legtöbben azt gondolják, hogy a városok köré erdőket kellene telepíteni

c. A legtöbben azt gondolják, hogy míg a városok egyre nőnek, az erdők csak zsugorodnak

 1. Fogalmazzátok meg, milyen változásokat okozott a magyar erdőterület vonatkozásában a trianoni békeszerződés megkötése! (Maximum 2000 karakter szóközökkel)

2. Elméleti forduló kérdései

Beküldési határidő: 2018. november 6. (kedd) 17:00-ig

1. Az ország melyik területére, és miért éppen oda indul Bence a növekvő magyar erdők titkának megfejtése érdekében? (Egy helyes válasz)

a. A Balaton-felvidékre, a kopárfásítások miatt
b. A Pilisbe, az örökerdő-gazdálkodás miatt
c. Az Alföldre, az Alföldfásítási Program miatt

2. Mi volt Kaán Károly erdészeti reformpolitikájának két alappillére? (Egy helyes válasz)

a. Az erdőterület növelése és intenzívebb termelés a Trianon után kiesett nyersanyag pótlására
b. Az erdőterület növelése és a megmaradt erdők fokozott védelme
c. Intenzívebb termelés a Trianon után kiesett nyersanyag pótlására és csemetetelepek létrehozása a Tisza mentén

3. Melyek voltak a Trianon utáni Alföld-fásítások legfontosabb indokai? (Több válasz lehetséges)

a. A megmaradt erdőterületek fája nem volt alkalmas a szükséges tűzifa, bányafa és vasúti talpfa szolgáltatására
b. Fa tekintetében Magyarország a környező országoknak kiszolgáltatottá vált
c. Azért, hogy az egykori erdősültségi területarányt 20 éven belül helyreállítsa az ország
d. Szükségessé vált a kirándulóhelyek területének növelése
e. A futóhomok megkötése és a tbc-s megbetegedések számának csökkentése

4. Ismertesd Kaán Károly munkásságának legfontosabb eredményeit! (Maximum 2000 karakter szóközökkel, a film mellett támaszkodjatok egyéb forrásokra is.)

5. Ismertesd az 1920-as években elindult Alföldfásítási Programot! (Maximum 2000 karakter szóközökkel, a film mellett támaszkodjatok egyéb forrásokra is.)


3. Elméleti forduló kérdései

Beküldési határidő: 2018. november 12. (kedd) 17:00-ig

 1. Miért lassult le átmenetileg a fásítások üteme 1938-at követően? (Több válasz lehetséges)

a. Az 1930-as évek elején már minden szabad területet sikeresen beerdősítettek

b. Kárpáti területek visszacsatolásával újra jelentős erdőterületek kerültek átmenetileg Magyarországhoz

c. A gazdasági világválság nem tette lehetővé a tőkeigényes erdőtelepítéseket

d. Megoldottá vált a faanyag importja, ezért nem volt szükség a hazai erdőkben keletkező nyersanyagra

e. A háborús viszonyok ellehetetlenítették az ültetéseket

 1. Az 1945 utáni szocializmus időszakában melyik területek fásításában értek el jelentős eredményeket? (Több válasz lehetséges)

a. A hegy- és dombvidéki kopárokon

b. A folyók hullámterében

c. A magánerdőkben

d. Városok zöldövezeteiben

e. Felhagyott ipari területek, bányák rekultivációja során

f. Út és utcafásítások területén

 1. Melyik fafajok alkalmasak a két hétnél is tovább árvízzel borított hullámterek fásítására? (Egy válasz lehetséges)

a. A kocsányos tölgy és a magyar kőris

b. A nyár és a fűz fajok

c. A fekete- és az erdeifenyő

 1. Mutasd be a legfontosabb különbségeket a tölgy-kőris-szil ligeterdő és a fűz-nyár ligeterdő erdőtársulásai között! (Maximum 2000 karakter szóközökkel, a film mellett támaszkodjatok egyéb forrásokra is.)
 1. Fogalmazd meg, miért telepítnél fasorokat, védőfásításokat a mezőgazdasági területekre, milyen pozitív hatásai vannak itt a fáknak! (Maximum 2000 karakter szóközökkel, a film mellett támaszkodjatok egyéb forrásokra is.)

4. Elméleti forduló kérdései

Beküldési határidő: 2018. november 20. (kedd) 17:00-ig

 1. Az országban melyik két jellemző területen zajlott a mészkő- és dolomit kopárok fásítása? (Két helyes válasz van.)
  1. A Somogyi-dombságban
  2. A Balaton-felvidéken
  3. A Budai-hegységben
  4. A Nyírségben
  5. A Szigetközben
 1. Milyen fafajokat ültettek a mészkő és dolomit kopárok fásítása során? (Egy jó válasz lehetséges.)
  1. Hazai nyárakat
  2. Kocsánytalan tölgyet
  3. Feketefenyőt
  4. Madárcseresznyét és más erdei gyümölcsöket
 1. Milyen célokat szolgáltak az egyes településeken a 2. világháború utáni zöldövezeti fásítások? (Több helyes válasz lehetséges)
  1. tájesztétikai célokat
  2. faanyag termelési célokat
  3. szaporítóanyag termelési célokat
  4. talajvédelmi és természetvédelmi célokat
  5. turisztikai és rekreációs célokat
  6. a lakóterületek védelmét
 1. Foglaljátok össze a kopárfásítás folyamatát, vagyis milyen lépéseken keresztül segíti a kopárfásítás az őshonos fajokból álló természetes erdők regenerálódását? (Maximum 2000 karakter szóközökkel, a film mellett támaszkodjatok egyéb forrásokra is.)
 1. Fogalmazzátok meg, hogy a virágos kőris, a 2018-as év fafaja milyen tulajdonságai miatt képes megtelepedni a kopárokon kialakuló erdőtársulásokban. (Maximum 2000 karakter szóközökkel, a film mellett támaszkodjatok egyéb forrásokra is.)

5. Elméleti forduló kérdései

Beküldési határidő: 2018. november 27. (kedd). 17:00-ig

 1. A rendszerváltozás után milyen területeken történt a legtöbb erdősítés? (Egy jó válasz lehetséges.)
  a. Települések szélén lévő védőövezetekben
  b. Magánkézben lévő területeken
  c. Az állami erdőgazdaságok által kezelt területeken
  d. A Nemzeti Parkok által kezelt gyepeken
 2. Mennyi idős korában éri el a gazdasági optimumát egy kocsánytalan-tölgyes erdő? (Egy jó válasz lehetséges.)
  a. 40-60 év
  b. 90-120 év
  c. 140-160 év
 3. Melyik állítások igazak az örökerdő-gazdálkodásra? (Több helyes válasz lehetséges.)
  a. Minél nagyobb területű fakitermelésekkel újítják meg az erdőt
  b. Csak idős fák találhatók az így kezelt erdőkben
  c. Az erdő egészére, minden alkotóelemére tekintettel lévő gazdálkodási mód
  d. Lemodellezi a természeti folyamatokat
  e. Sérülékeny erdőállományok tartoznak ide, ezért különösen nehéz ez a gazdálkodási mód
  f. Figyelembe veszi az egyes fák ökológiai szerepét
 4. Ha egy magánterület tulajdonosaként döntened kellene, hogy milyen fafajt választasz a földed beerdősítéséhez, mit vagy miket választanál? Indokold meg a döntésedet! (Maximum 2000 karakter szóközökkel, a film mellett támaszkodjatok egyéb forrásokra is.)
 5. Előzetes kutatások szerint további 6-700 ezer hektár erdő telepítésével 27%-ra lehetne növelni Magyarország erdősültségét. Gondoljátok végig, milyen munkalehetőségeket biztosítana egy ilyen nagyságrendű program, és milyen ágazatok megerősödése várható ennek eredményeképpen? (Maximum 2000 karakter szóközökkel, a film mellett támaszkodjatok egyéb forrásokra is.)

 


Videókészítési feladat

Beküldési határidő: 2018. november 27. (kedd) 17:00-ig

Faültetési kampányvideó készítése

Egykor röpiratokban és plakátokon szólították fel a lakosságot fák ültetésére, az erdőterület növelésére. Napjainkban azonban már nem is csak képekben, hanem videókban gondolkodunk.

Nézzétek meg újra A növekvő erdők nyomában című filmben a „Fásíts magyar!” röpiratot tartalmazó részt, és készítsétek el az ott elhangzó felhívás XXI. századi, videóban feldolgozott formáját. A legfeljebb 2 perces kampányvideóban buzdítsátok faültetésre a környéketek lakosságát, barátaitokat, tanáraitokat, családtagjaitokat! A videóban akár ti magatok lehettek a jó példával elöljáró főszereplők, de készíthettek animációt, bemutathatjátok a fásítás jótékony hatásait vagy éppen a felhasználható fafajokat is. A lényeg, hogy a nézők a videótok megtekintése után ellenállhatatlan kedvet érezzenek legalább egyetlen – de ha lehet minél több – fa elültetéséhez!

A videót úgy készítsétek, hogy a közösségi médiában felhasználható legyen, a képi világ, a mondandó, és esetleg a zene felkeltse a nézők érdeklődését. A kész videót 2018. november 27-én, kedden 17:00 óráig töltsétek fel bármely videómegosztóra vagy a Facebookra. A beküldési határidőig a nyilvánossá tett videót osszátok meg a vetélkedő Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/fedezdfel), ahol szintén nyilvános tartalomként fog szerepelni.

Csak olyan személyek szerepeljenek a videóban, akinek felhívtátok a figyelmét arra, hogy a videót a nyilvánosság is láthatja, és ebbe előzetesen beleegyezett!