Feladatok

Március – április folyamán e-mailben kapjátok az elméleti feladatok kérdéseit, összesen öt fordulóban. A kérdések megválaszolása idén sem lesz könnyű feladat, de cserébe felfedezhetitek a láthatatlan erdőt!


1. forduló: TALAJÉLET - Beküldési határidő: 2021. március 16. (kedd) 17:00

1. Az erdei talajok jelentősége a klímavédelemben (a helyes választ húzzátok alá!) helyes válasz: 2 pont

A) abban rejlik, hogy az erdei talajokban nem képződik szén-dioxid

B) abban rejlik, hogy az erdőkben tárolt szén-dioxid mennyiségének hozzávetőlegesen a fele a talajban raktározódik

C) nem számottevő, mert az erdei talajok bár nagyon tápanyagdúsak, az üvegházhatású gázokat nem képesek tárolni

2. Mi a talajban lakó mikroszervezetek (gombák, baktériumok) jelentősége? (a helyes választ húzzátok alá!) helyes válasz: 2 pont

A) Lebontják a talajban lévő szerves anyagokat, nitrogént kötnek meg a légkörből, és némelyikük még oxigént is termel.

B) Porhanyóssá teszik a humusz szerkezetét.

C) Táplálékul szolgálnak a földigilisztáknak, televényférgeknek és fonálférgeknek.

3. Az erdei fák gyökereivel különböző gombafajok gyakran szimbiózisban élnek. Ennek legnagyobb előnye, hogy (a helyes választ húzzátok alá!) helyes válasz: 2 pont

A) az így élő fafajok képessé válnak a folyadék felvételre, amire gombák nélkül nem lennének képesek.

B) a fa megsokszorozhatja ezáltal gyökérfelszínét, így több vizet és tápanyagot tud magába szívni.

C) a gombák táplálkoznak a fák gyökerén keresztül, így felszín feletti termőtestet növeszthetnek, amelyek nélkülözhetetlenek az emberi táplálkozásban

4. Napjainkban milyen folyamatok veszélyeztethetik az erdei talajt? Hozzatok 2 példát, melyeket 1-1 mondatban, maximum 300 karakterben fejtsetek is ki! maximális pontszám: 4 pont (1 jó példa: 1 pont, 1 jó kifejtés: 1 pont)

5. Mik azok az agrárerdészeti rendszerek és hogyan tudnak hozzájárulni a termőtalaj megóvásához? Válaszaitokat 1000-1200 karakter terjedelemben fogalmazzátok meg! Maximális pontszám összesen: 15 pont (szakmaiság: 0 – 10 pont, helyesírás: 0 – 3 pont, stilisztika: 0 – 2 pont)

Ebben a fordulóban elérhető pontszám: 25 pont

 

Videós feladat - Beküldési határidő: 2020. április 11. (vasárnap) 17:00

Erdő a szemünk előtt, mégsem vesszük észre. Mi az? Segítünk: A városi erdő 😊
Elő a bakancsokkal és keressétek fel a legközelebbi városi vagy települési erdőt!

  1. Első lépésben gondolkodjatok!
  • Miért van kiemelt jelentősége napjainkban ezeknek az erdőknek?
  • Hogyan folytatható egy ilyen erdőben környezettudatos gazdálkodás úgy, hogy közben a környéken élők rekreációs céljait is teljes mértékben kiszolgálja?
  • Hogyan lehetnének képesek ezek az erdők a jövőben a klímaváltozás miatti aránytalanul eloszló csapadék megtartására, hogyan vehetik fel egyáltalán ezek az erdők a klímaváltozással szemben a harcot?

Ha már elég energiát merítettetek, jöhet a második lépés! Elő az eszközökkel, papírokkal, ceruzákkal, varázspálcákkal, telefonokkal!

  1. Fedezzétek fel a városi vagy települési erdőket!

Fejtsétek meg a városi vagy települési erdők titkait, nézzetek be a farönkök alá, érintsétek meg a korhadó avart, emeljétek a magasba a tekinteteteket, fogjatok a kezetekbe egy marék földet, amelyben jó eséllyel több élőlény rejtőzik, mint amennyi ember él a Földön, képzeljétek el azt a 30 tonna élő anyagot, amit az erdő egy hektárjának talaja magában rejt! Engedjétek közel magatokhoz az erdő láthatatlan kincseit, hogy gondolataitok szabadabban szárnyalhassanak!

Mutassatok be egy videóval egy tetszőleges, számotokra valamiért fontos, kedves, érdekes városi vagy települési erdőt!

 

  1. Az egyetlen korlát az idő! A videók hossza: minimum 1, maximum 3 perc legyen!
  2. Az elkészült anyagot töltsétek fel az Instagramra, TikTokra, Facebookra, Youtube-ra, vagy bárhova, amit szerettek! Ne felejtsétek el használni a #fedezdfel #lathatatlanerdo hastegeket, taggeljetek minket (@oeefedezdfel) és küldjétek el nekünk a linket e-mailben! Már alig várjuk, hogy megnézhessük az alkotásokat! J

 Csak olyan személyek szerepeljenek a videóban, akinek felhívtátok a figyelmét arra, hogy a videót a nyilvánosság is láthatja, és ebbe előzetesen beleegyezett!

 Ezzel a feladattal maximálisan 25 pont szerezhető, ami az alábbi szempontok figyelembevételével alakul:

Tartalom: 0 – 10 pont

Hangulat: 0 – 10 pont

Kreativitás: 0 – 5 pont

2. forduló: Erdei anyagkörforgás - Beküldési határidő: 2021. március 22. (hétfő) 17:00

1. Mit jelent az az állítás, hogy az erdőgazdálkodási ágazat szénforgalma negatív? (a helyes választ húzzátok alá!) helyes válasz: 2 pont

A) Azt jelenti, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység következtében történő szén-dioxid elnyelés nagyságrendekkel nagyobb, mint a szén-dioxid kibocsátás, ezért az ágazat nettó elnyelőnek számít.

B) Azért negatív, mert az erdőgazdálkodási tevékenység közben nem történik szén – dioxid megkötés.

C) Azt jelenti, hogy az erdőnek nincs szerepe a szénmegkötésben, mert a szén-dioxid kibocsátásának mértéke megegyezik az elnyelés mértékével.

2. A Föld légkörének 21%-os oxigén tartalmát az erdők… (a helyes választ húzzátok alá!) helyes válasz: 2 pont

A) tartják folyamatosan szinten.

B) a vegetációs időszakban 10%-kal is képesek megemelni.

C) átlagban nem csökkentik és nem növelik, mert amennyi oxigént termelnek, annyit el is használnak. Jelentőségük sokkal inkább a szén-dioxid megkötésben, levegőtisztításban van.

3. Egy 40 éves erdő hektáronként évente…(a helyes választ húzzátok alá!) helyes válasz: 2 pont

A) 70 tonna szennyezőanyagot képes kiszűrni a levegőből.

B) 100 kg szennyezőanyagot képes kiszűrni a levegőből.

C) 1 tonna szennyezőanyagot képes kiszűrni a levegőből.

4. Az erdőtelepítések mely anyagok körforgására lehetnek pozitív hatással és miért? Hozzatok 2 példát, melyeket 1-1 mondatban, maximum 600 karakterben mutassatok be. maximális pontszám: 4 pont (1 jó példa: 1 pont, 1 jó kifejtés: 1 pont)

5. Hogyan válhatnak képessé az erdők a klímaváltozás miatti nagy mennyiségben, egyszerre lezúduló csapadék megtartására? Természetközeli megoldásokat várunk, válaszaitokat 1000-1200 karakter terjedelemben fogalmazzátok meg! Plusz pontért rajzot, ábrát is mellékelhettek! Maximális pontszám összesen: 15 pont (szakmaiság: 0 – 10 pont, helyesírás: 0 – 3 pont, stilisztika: 0 – 2 pont)

 

Ebben a fordulóban elérhető pontszám: 25 pont

3. forduló: Erdei éjszakai élet, rejtőzködők - Beküldési határidő: 2021. március 29. (hétfő) 17:00

1. A mimikrinek nagyon fontos szerepe van az állat és növényvilágban. Sokszor állatkölyköknél figyelhető meg nagyon erősen ez az alkalmazkodási technika. Ilyenek például a szarvasfélék utódai. Vajon miért pöttyösen születnek az utódok? (a helyes választ húzzátok alá!) Elérhető pontszám: 2 pont

A) A pöttyök szemekre hasonlítanak, ezzel megtévesztve a ragadozókat, bizonytalanná téve őket, hogy melyik irányból figyeli őket épp a préda állat. Hasonló mimikri figyelhető meg sok lepkénél is, például nappali pávaszemnél.

B) Mivel tavasz végén, nyár elején születnek, ilyenkor már dús lombkoronát ölt az erdő, a nap pedig amikor átsüt a fák lombjain, az erdő talaján az árnyék és napsugár foltos mintázatot mutat, ezt utánozzák.

C) A pöttyök a kicsinyek felismerését könnyítik meg a rudlin belül, a szag alapján történő felismerést kiegészítő tulajdonság.

 

2. Mivel alkalmazkodnak a baglyok az éjszakai élethez? (minden helyes választ húzzatok alá!) Elérhető pontszám: 2 pont

A) Puhább, tollak, nesztelen repülés

B) Apró, kampós csőr

C) Nagy méretű szemek

D) Puha tollakkal fedett lábak

E) Aszimmetrikus fülnyílás

F) Ragadozó életmód

G) Elöl ülő szempár

3. Milyen hatásai lehetnek az erdei ökoszisztémára nézve annak, ha a nappal aktív állatok az ember zavaró jelenléte miatt éjszakai életmódra váltanak? (a helyes választ húzzátok alá!) Elérhető pontszám: 2 pont

A) Megborul az egyensúly a táplálékláncban, mert az addig nappal aktív állatok elkezdenek éjjeli prédákra vadászni, így azok elől veszik el a táplálékot, akik eredendően is éjjel aktívak.

B) Ez nem fordulhat elő, mert a nappal aktív állatok nem rendelkeznek olyan evolúciós előnyökkel (pl.: látás a sötétben), amelyekkel képesek lennének éjjeli üzemmódban életben maradni.

C) Ennek a jelenségnek nem az erdei ökoszisztémára van hatása, hanem a váltani képes állatok mikrokörnyezetére, mert ilyen esetek az alkalmazkodás nehézségei miatt csak nagyon ritkán fordulnak elő.

4. 2-2 mondatban (maximum 600 karakterben) nevezzetek meg és mutassatok be nekünk egy 1 cm-nél kisebb és egy 1 cm-nél nagyobb rendkívül hasznos, erdei talajban lakó élőlényt! maximális pontszám: 4 pont (1 jó példa: 1 pont, 1 jó kifejtés: 1 pont)

5. Mutassatok be saját szavaitokkal egy általatok kiválasztott éjjeli/rejtőzködő erdei állatot maximum 1200 karakterben! Maximális pontszám összesen: 15 pont (szakmaiság: 0 – 10 pont, helyesírás: 0 – 3 pont, stilisztika: 0 – 2 pont)

 

Ebben a fordulóban elérhető pontszám: 25 pont

4. forduló: Az erdészek munkája - Beküldési határidő: 2021. április 6. (kedd) 17:00

1. A feketefenyők telepítése…(a helyes választ húzzátok alá!) Elérhető pontszám: 2 pont

A) elhibázott erdészeti döntések miatt volt lehetséges, ez az idegenhonos faj kiszorítja az őshonos fafajokat.

B) rendkívüli jelentőséggel bír az ország elmúlt 100 évének fásítási folyamataiban, hiszen ez a fenyő olyan területeken is képes volt megélni, amelyeken más fafajok nem, ráadásul jelenléte előkészítette a talajt az őshonos fajok számára

C) kizárólag az alföldi területeken indokolt, hiszen ezeken a vidékeken őshonos.

2. Trianon után Magyarország elveszítette erdővel borított területeinek közel 85%-át. Az elmúlt száz esztendőben intenzív erdősítésekkel sikerült a hazai erdők területét… (a helyes választ húzzátok alá!) Elérhető pontszám: 2 pont

A) 1,1 millió hektárról 2 millió hektárra növelni.

B) 800 ezer hektárról 1,8 millió hektárra növelni.

C) 1,7 millió hektárról 2,4 millió hektárra növelni.

3. Az örökerdőgazdálkodás azt jelenti, hogy…(a helyes választ húzzátok alá!) Elérhető pontszám: 2 pont

A) megőrizzük azt a néhány parányi területet az országban, amit érintetlen őserdőnek tekinthetünk. Ennek értelmében ezekben az erdőkben erdőgazdálkodás nem folytatható, a területek kizárólag adatgyűjtési céllal, beavatkozás nélkül vizsgálhatók.

B) az ország erdőterületeit törvény védi, azokat újratelepítés nélkül kitermelni nem lehet, azokon más típusú gazdálkodás nem folytatható. Hazánkban az a terület, ahol egyszer valaki erdőt telepített, örökké erdő kell maradjon.

C) egy egyensúlyban lévő, változatos szerkezetű, a termőhelynek megfelelő fafajokból álló erdőt alakít ki az erdőgazdálkodó. A fák különböző generációi szálanként vagy kiscsoportokban keverednek. A területen természetközeli erdőgazdálkodás folyik.

4. Nevezzetek meg két magyar erdészt, akik történelmi jelentőségűek. Mit köszönhetünk nekik? Válaszaitokat maximum 600 karakterben fejtsétek ki! maximális pontszám: 4 pont (1 jó példa: 1 pont, 1 jó kifejtés: 1 pont)

5. Milyen őshonos fa- és cserjefajokat kell annak az erdésznek választania, aki beporzó barát területet szeretne létrehozni? Hogyan épülhet fel egy ilyen erdő? Mivel lehet segíteni a beporzók életét a megfelelő növényfajok választásán kívül? Fogalmazzátok meg saját gondolataitokat, ötleteiteket maximum 1200 karakterben! Maximális pontszám összesen: 15 pont (szakmaiság: 0 – 10 pont, helyesírás: 0 – 3 pont, stilisztika: 0 – 2 pont)

Ebben a fordulóban elérhető pontszám: 25 pont

5. forduló: Erdő a sejtek, a szövetek és a magasélet szintjén - Beküldési határidő: 2021. április 11. (vasárnap) 17:00

1. A fa anyagait szervetlen alkotóelemeire tudják bontani a… (a helyes válaszokat húzzátok alá!) Elérhető pontszám: 2 pont

A) földigiliszták, gombák és baktériumok
B) xilofág rovarok, baktériumok
C) baktériumok, gombák

2. A mi éghajlatunk alatt a fatestet létrehozó kambium… (a helyes választ húzzátok alá!) Elérhető pontszám: 2 pont

A) tavasztó őszig egyenletesen működik. A vegetációs időszakban tág üregű elemeket hoz létre, télen pedig egészen beszünteti működését. A két rész határvonala az évgyűrű.

B) nem működik egyenletesen. Tavasszal tág üregű elemeket hoz létre, később mind szűkebb üregűeket, ősz felé már inkább csak vastagfalú, szűk üregű rostokat, míg télen beszünteti működését.  Az egy év alatt keletkező faelemek összességét nevezik évgyűrűnek.

C) nem működik egyenletesen. Tavasszal tág üregű elemeket hoz létre, nyáron szűkebb üregűeket, az őszi csapadékos időszakban ismét tág üregű rostokat, míg télen beszünteti működését.  Az egy év alatt keletkező faelemek összességét nevezik évgyűrűnek.

3. A levelek zöldjét, pigmentjét a benne lévő… (a helyes választ húzzátok alá!) Elérhető pontszám: 2 pont

A) klorofill adja. Ha sok a napfény, a klorofill vörös és sárga fényt nyel el. A levelekről visszaverődő fényben kevesebb a vörös és a sárga, így a leveleket zöldnek látjuk.

B) klorofill adja. Ha sok a napfény, a klorofill vörös és kék fényt nyel el. A levelekről visszaverődő fényben kevesebb a vörös és a kék, így a leveleket zöldnek látjuk.

C) karotin adja. Ez a vegyület zöldeskék és a kék fényt nyel el, ezért a karotinról visszavert fény zöldnek látszik.

4. Mutassátok be saját szavaitokkal maximum 600 karakterben hogyan táplálkoznak a fák! maximális pontszám: 4 pont (1 jó példa: 1 pont, 1 jó kifejtés: 1 pont)

5. Nevezzetek meg egy élőlényt, ami a lombkorona szinthez kötődik! Mutassátok be maximum 1200 karakterben az általatok választott állatot vagy növényt, kiemelve, hogy vajon miért szeret a magasban élni, miért előnyös ez számára! Maximális pontszám összesen: 15 pont (szakmaiság: 0 – 10 pont, helyesírás: 0 – 3 pont, stilisztika: 0 – 2 pont)

 Ebben a fordulóban elérhető pontszám: 25 pont